A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
anonimoak
 

Egile berarenak:

 

Egile berarenak (+)

 

OLA-GIZONA
      (1913)

AMALAUDUNA
      (1916)

VOBIS...NOSSE
      (1916)

  literaturaren zubitegia  

 

ILLUNABARRA

        Antonio Arruti , 1916

 

 

Banua; zoli ziran begiak dauzkat lausuak,

Dauzkat zeukaten arintasunaz oņak aztuak,

Ta arriturikan orain arkitzen ditut aulduak

Aritza baņo sendoagoa len neuzkan besuak.

 

Banua; indarge nabaitutzen det biotz barrena

Sasoi obean bildurra zer zan etzekiena;

Aginka ari zait nere bizitza jaten zedena,

Ta adierazten guztiz urrean dagola azkena.

 

Azkena! baņa betor nai duan garaian bera

Alai entzungo diotan berri au ekartera:

Lan eta nekez inguratuta bizi bazera

Atoz zorion-iturburuan eseritzera.

 

Bertatik eta pozez demaiot agur samurra,

Ez det intziriz eta negarrez utziko lurra:

Badakit bertan nere egotea dala laburra,

Badakit bera dala atsegiņak ematen zurra.

 

Gaztetatikan maite izan ditut euskal-mendiak

Balira legez nere lagunak, nere zatiak,

Aien aurrean idiki nitun nere begiak,

Ta aien aurrean izango dira betiko itxiak.

 

Maite ditut nik mardul datozen ondorenguak

Goiko-Jaunaren bildur donean azitakuak

Asabagandik artu nituan gure ekanduak

Ardura aundiaz nere sendian dauzkat sartuak.

 

Utziko diot nere makil au seme zarrari

Ta agintaritza lagako diot orla berari

Esanaz zuzen agindutzeko makurtu ari

Apal, mendaro Jaungoikoaren aginduari.

 

Ni banatxiak, nere pipako kea bezela

Desegin zaidak, ai!, nere bizitz labur, mengela

Baņa zeruruntz kea dijuan eran, orrela

Nik ere juan nai diat antxe zeukadat gela!

 

Ez aztu, seme, gaztia aiz orain, ni berriz zarra

Ez dek egoten ostotsu beti zugaitz adarra,

Malats goizean zegon lorea tximel malkarra

Ikusi diat eldu baņo len illunabarra.

 

Bukatu bear gauza guztiak asi badira

Baņa gizonak zoriontsuak egiaz dira

Zartzaro onean jeisten diranak soņez obira

Gogoz igorik, uso zuria lez Donokira.

 

Noiz edo berriz beko ibarretik mendietara

Dator oiartzun barrura sartzen didana ikara.

Zer berri dakar? Zer dio berak? Nundik? Zertara?

Eskeintzen digu garaun berridun beko landara.

 

Etorri bedi lenbailen gentza badu laguna

Zorion-poza naro zabaltzen emen diguna;

Baņa auen ordez baldin badakar garaun lizuna,

Madarikatu bedi datorren egun illuna.

 

Gora, lokarri gabeko gure mendi gaņera,

Ta arretaz, ernai andik begira beko ibarrera;

Ona ta argia baldin badatoz esan aurrera!

Gaizto ta itzalak baldin badatoz esan atzera!

 

Larria benaz euskaldunentzat oraingo ordua.

Au gauza zarrak lurperatutzeko lelo zorua!

Galduko ote da gure Erri Kutun antxiņakua?

Esnatu, jaiki seme leialak. Ai, ni banua!

 

© Antonio Arruti    

mendeak
Basquepoetry ataria Susa literatura argitaletxearen egitasmoa da, euskal poesia zabaldu eta ezagutarazteko