A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
anonimoak
 

Egile berarenak:

 

Egile berarenak (+)

 

ZIŅESGEA
      (1921)

...........?
      (1921)

OYANEKO ITURRIA
      (1921)

  literaturaren zubitegia  

 

UDAZKEN-OLDOZKUNA

        Gabirel Manterola , 1921

 

 

Udazkeneko egun itunan

ortzea goibel dakustanean,

eta ausarditsu axe-erauntzia

sartuten dala zugatz artean;

orri gustiak irabioka

euren biziaz aztuta lez,

alkarren leyan ikusten dodaz

bildur-ikaraz iges-iges.

 

Goibel yartzen yat neure biotza;

oldozkun baltzez daukat itun;

poza damostan gauzaz aztuta

nai ez da yartzen naz oldozkun.

Zer dan bizitza? Gizona zer dan?

Irudi ontan argi dakust:

axe-erauntzian aldi zolia,

orriak gizona darakust.

 

Giza bizitza da axe zearka

egazka doyan txoritxoa;

ta elbururantza arin itxasoz

doyan ontzi bat indartsua.

Odei ertzean sortuta laster

ezereztuten dan lurruna;

aitz-erpin-zear igeska doyan

laņo antzedun da gizona.

 

Argidirian laztan artean

yayo dan lora samur, eder,

eta arratsean bizitza barik

gelditzen dana iger-iger.

Udazkeneko egun ituna

axe-erauntzi eta orri igarra,

ludi ontako bizitz laburran

bakar-bakarrik oixe gara.

 

Orri samurra, laņo-lurruna,

auts ezereza da gizona;

Zelan ba bizitz ain laburragaz

alkartu leike poz-zoruna?

Bakar-bakarrik bere gogoa

asetu leiken goi-bizitza

beraganduta zorunduko dau

auts, besterik ez dan biotza.

 

© Gabirel Manterola    

mendeak
Basquepoetry ataria Susa literatura argitaletxearen egitasmoa da, euskal poesia zabaldu eta ezagutarazteko