A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
anonimoak
 

 

BIDE EZKUTUA

        Xabier Lete , 1968

 

 

Harria, egurra, sua, ura

                burnia

 

                odola

                trena

barkua                      laiñoa

             lau piku

             sei eltze

tamiza,      katea,      polea

litro erdi bat ardo

                Naparroatik

                ekarria.

Ideak,        pentsamentuak

         koraje gutxi,

Aizpurutxo-ko erretore gittarra jotzallea

eta

        bere anima

             kondenatu nahi duten

        zazpi milla etsai.

 

                Alkia

                eliza

                pakea

                dirua,

         bankero jauna,

                atoz

                peka-

                taria.

 

Kartzelako ateak laixter

itxiko dituzte.

 

Igande arratsaldeetan

                        jendeak

                        daukan

festarako gogoa,

                        trajea

                        zapatak

 

                        korbata

soiñeko berria

                        trolebusa

urdaizpiko bokadilloa

                        kafea

 

                        kopa

ta puroa.

 

        Jende asko

        negar asko

        bero asko.

Izerdia

kea

letxe-txarra

           Avenida-ko señoritoak

           Monaco kafetegia

           kalegarbitzaillea

eta haren alaba

        Lolita,

        ez baida

        oso polita

eta gaiñera...

      gaiñera...

 

Astelena

asteartea

                asteazkena,

      Viet-Nam-go

      gerra

      nork asi zuen

      eta nork

      bukatu behar du.

 

Piñudiak, galaxiak

Alfa

        Beta

             Gama,

poetaren fama txarra

eta beste horrelako milla

             txorakeri.

 

 

        Giroa, kidea, bolara,

        proposizioa

        oposizioa

        lehiaketa,

                     ikatz almazenak

                     eta morala:

        zeharo debekatzen dizuet.

 

Piper potea

        tomate makilla

aitzurra            traktorea

        plan de ordenaci¢n

(iñoiz egiten ez dena)

gibela

  urdalla

sahetsa,

                requiem

                requiem

                requiem.

Burnia

kea

                katea

                alikatea,

S. 04.         H2.

prosperidadearen abotsa.

Oquendo kalean

                Zeruko Argia

                                 eta

                inpernuko itzala.

 

Nere lagun batek

oso kabreatuta zegoen

egun gogoangarri batean

                botatako

                maldizio bikaiña,

«nik nahi — nahi nik — nahi —

      nahi nik nuke nahi

             nik nuke

                nik

                hik

                 k...»

(Geroztik oso ixillik dago)

 

Gure izakera jatorra,

                meza

                ezpatadantza

euskera gaxoa

dibidendoak

                belarrimotzak

                koreanoak

hiru milla peztako

                soldat ugaria,

                amurruiak

elkarri mokoka

 

                beste harrek

                esan

             zuen

      bezela.

 

      Nagusia

      morroia

      langillea

                        enkargadoa

                kapataza

      pioia.

Eskallera, igeltsoa, arrastoa,

        gabeko hamarterdiak

        Amsterdam-go erlojoan.

 

Merkatu Batua,

                zelofan papera

                diskursoa

                promesa

                programak

sistemak

etxeak  sindikatoak  pakea

ordena.

San Agustin-en filosofia.

        Kontuz ibilli

                komunismoarekin,

balio dezuna

                ordainduko dizut

                ez gehiago

                ez gutxiago.

Ni ez nauk politikan sartzen...

 

        Laratzean sua

        baratzean tipulak

        txuleta jatea

        bizitza lasai eta ederra

                alajaiña,

                alajaiña.

 

Marmita bete esperantza,

maitasun berri bat bihotzean.

        Etorri dedilla hoiek

        kendu nahi dizkidan

                majoa.

        Mundu gaxoa

        hain zahar ta hain gaztea,

                oraindik

        ikusi behar

                dituzunak.

 

© Xabier Lete    

mendeak
Basquepoetry ataria Susa literatura argitaletxearen egitasmoa da, euskal poesia zabaldu eta ezagutarazteko